نقاشی کنته و زغال

کنته و زغال
کنته و زغال تکنیکی ست که بیشتر با عنوان سیاه قلم بین عوام رایج است و در فرهنگ فارسی معین به نوعی از نقاشی که در آن فقط از قلم و مرکب سیاه، ذغال یا مداد کار شده باشد و هیچ رنگ آمیزی نداشته باشد اطلاق می شود .
در این تکنیک به صورتی خاص از پودر زغال یا مداد زغالی در کشیدن طرح و خصوصا طراحی چهره در سبک های هایپر رئال استفاده میشود . از آنجایی که زغال نسبت به مداد روان تر ، ضخیم تر و پررنگ تر است میتوان با آن طرح های فوق رئالیستی خاص و زیبا ایجاد کرد .

    خانهپروژه هاتماس با مافروشگاه