نقاشی مدرن/نقاشی دکوراتیو

نقاشی مدرن / دکوراتیو
این سبک از نقاشی با توجه به نوین بودن آن ، به تازگی در میان افراد محبوبیت بسیاری یافته و به معنای انتخاب طرح با رنگهای متنوع و متناسب با فضا و دکوراسیون محیط می باشد.
این سبک از نقاشی که با تکنیکهای خاص و مواد و متریال مختلف اجرا و پیاده سازی میشود ، موجب حیات فرمها و قالبهای بی جان در فضای معماری داخلی است .

    خانهپروژه هاتماس با مافروشگاه