نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ و روغن
رنگ و روغن ماده ای ست که بر روی هر رنگدانه آن لایه نازکی از روغن وجود دارد . روغن استفاده شده از جوشاندن بذر گیاه کتان و گرفتن روغن آن است .
نقاشی های رنگ و روغن از جذابیت خاصی برخوردارند و لذت نقاشی با رنگ و روغن غیر قابل انکار است.
یکی از بارز ترین مشخصه های این نوع رنگ ، آرام تر خشک شدن رنگ و توانایی در ایجاد درخشندگی ، شفافیت و کدری می باشد و همین امر رنگ و روغن را از سایر تکنیک ها متمایز می سازد .

    خانهپروژه هاتماس با مافروشگاه